Dịch vụ

CHI NHÁNH CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU

PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH MÔI ĐƯỜNG

  • Địa chỉ văn phòng: Lô 28 E2A, đường số 1, khu biệt thự Phú Thịnh, Phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Số điện thoại: 0274 3814212 – FAX: 0274 3814213
  • Email: phongthinghiemtoancau@gmail.com
  • Văn bản số 63/BCSYT ngày 16/5/2019

Đã được công bố đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP và nghị định 140/2018/NĐ-CP (Kèm theo Công văn số: 587/MT-LĐ ngày 20/5/2019)

THÔNG BÁO: Về việc công bố danh sách cac cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động trên cổng thông tin điện tử

Tư vấn môi trường: Lập ĐTM – Bản cam kết bảo vệ môi trường – Đề án bảo vệ môi trường – Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

DV xin giấy phép môi trường: Giấy phép khai thác nước ngầm – HSĐK chủ nguồn thải nguy hại – Nghiệm thu các công trình xử lý môi trường.

Cung cấp giải pháp, tư vấn các biện pháp quản lý môi trường hiệu quả cho Doanh Nghiệp.

Thiết kế, thi công và lắp đặt các công trình xử lý môi trường (khí thải, nước thải, nước cấp công nghệ)

Cung cấp, sửa chữa, bảo trì: Bơm, phụ kiện, … Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, duy tu các hệ thống xử lý môi trường

Dịch vụ quan trắc môi trường: đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượngvà các tác động xấu đối với môi trường.