Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

  • TRÍCH YẾU:Luật Bảo vệ môi trường
  • SỐ HIỆU:72/2020/QH14
  • LOẠI VĂN BẢN:Luật / Bộ Luật
  • LĨNH VỰC:Nội chính – Pháp luật
  • NGÀY BAN HÀNH:17/11/2020
  • NGÀY HIỆU LỰC:01/01/2022
  • CƠ QUAN BH:Quốc hội
  • NGƯỜI KÝ:Nguyễn Thị Kim Ngân

TẢI VỀ