xin giấy phép môi trường

Lý do phải xin giấy phép môi trường cho doanh nghiệp

Hồ sơ xin giấy phép môi trường được hiểu là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Hiện nay, việc lựa chọn dịch vụ tư vấn GPMT uy tín đang là xu hướng được nhiều doanh nghiệp yêu thích.

Tại sao phải xin giấy phép môi trường?

Giấy phép môi trường là một trong những công cụ pháp lý trong công tác quản lý môi trường của nhà nước. Xin giấy phép môi trường là căn cứ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

Giấy phép môi trường là biện pháp chế tài buộc các cơ sở sản xuất kinh doanh phải có biện pháp điều chỉnh nồng độ chất thải phát sinh đạt tiêu chuẩn xả thải trước khi thải ra môi trường. Từ đó đảm bảo mục tiêu duy trì và bảo vệ chất lượng môi trường, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cộng đồng.

Đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường được quy định tại Điều 39 Luật bảo vệ môi trường số72/2020/QH14 và quy định cụ thể tại phụ lục III, IV và V thuộc nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Những lưu ý khi xin giấy phép môi trường

Đối tượng cần xin giấy phép môi trường

Chủ dự án các công trình xây dựng, dự án quy hoạch,… đều phải xin giấy phép môi trường như một hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và cộng đồng. Thông qua việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, các nguồn tác động đến môi trường của dự án được đánh giá chi tiết, từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

Giấy phép môi trường là một loại giấy phép có liên quan đến hầu hết các doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề. Một số giấy phép sau đây có liên quan đến giấy phép môi trường:

 • Giấy phép nghiệm thu công trình xử lý nước, khí thải.
 • Giấy phép nghiệm thu môi trường tổng thể.
 • Sổ chủ nguồn thải.
 • Cam kết bảo vệ môi trường.
 • Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.
 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
 • Đánh giá tác động môi trường.

Thời điểm phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường

Chủ dự án các công trình phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường trước khi xin cấp giấy phép xây dựng, có nghĩa là phải thực hiện cam kết bảo vệ môi trường trước khi khởi công dự án. Hồ sơ xin cấp giấy phép bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép về môi trường.
 • Bản kê khai hiện trạng về môi trường.
 • Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.
 • Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường cấp cho cơ sở.

Lựa chọn dịch vụ tư vấn xin giấy phép môi trường uy tín

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều dịch vụ tư vấn cấp giấy phép môi trường uy tín. Tuy nhiên, để lựa chọn cho mình một dịch vụ chất lượng không phải là việc dễ dàng. Khách hàng tư vấn thủ tục xin giấy phép môi trường tại Công ty Môi Trường Toàn Cầu sẽ được hưởng nhiều dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

 • Đơn vị sẽ tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến việc xin cấp Giấy phép môi trường. Sẽ kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của đơn vị sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc tư vấn thủ tục xin cấp GPMT.
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin cấp Giấy phép môi trường, đơn vị sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.
 [sc name=”lienhe” ][/sc]