Đảm bảo tính thống nhất khi xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là một hồ sơ môi trường mà các nhà sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được cấp giấy phê duyệt, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Điều này giúp đảm bảo tính thống nhất và sự chấp hành quy định về việc bảo vệ môi trường. Khi xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cần có những giấy tờ hợp lệ và phù hợp với quy mô của công trình.

1. Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là gì?

Trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thì sau khi xây dựng các công trình xử lý môi trường đã cam kết trong báo cáo/đề án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần thực hiện báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường gửi cơ quan chức năng để kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận.

Báo cáo được thực hiện trình cơ quan quản lý môi trường kiểm tra, xác nhận trước khi đưa dự án vào hoạt động chính thức. Là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của dự án.

Dịch vụ bạn quan tâm: Xin giấy phép môi trường

2. Trình tự và cách thức xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Bước 1. Nộp hồ sơ: chủ dự án nộp hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đến cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: cơ quan chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Tiến hành kiểm tra và trả kết quả:

Việc kiểm tra các xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án được tiến hành thông qua đoàn kiểm tra do thủ trưởng bộ, cơ quan được ủy quyền thành lập.

Đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra thực tế các công trình bảo vệ môi trường của dự án. Kết quả kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường của dự án phải được thực hiện dưới hình thức biên bản kiểm tra.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được xây dựng phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và văn bản chấp nhận cho phép điều chỉnh, thay đổi các cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án chưa áp đứng các yêu cầu, Bộ, cơ quan có thông báo bằng văn bản đến chủ dự án. Chủ sự án có trách nhiệm khắc phục các vấn đề còn tồn tại đối với công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và Bộ, cơ quan được ủy quyền để được xem xét và xác nhận.

3. Giấy tờ liên quan xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Hồ sơ báo cáo thực hiện, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án bao gồm:

-Một văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

-Một bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

-Năm bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

-Phụ lục kèm theo báo báo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, bao gồm các tài liệu sau (tùy loại hình dự án và từng dự án cụ thể mà có thể có một số hoặc tất cả các tài liệu này):

 • Các bản vẽ kỹ thuật hoặc hồ sơ thuyết minh công trình bảo vệ môi trường.
 • Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa.
 • Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải.
 • Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp nhận thay đổi, điều chỉnh báo cáo ĐTM của dự án.
 • Biên bản nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường.

Trường hợp dự án có nhiều phân kỳ đầu tư hoặc có các hạng mục độc lập, chủ dự án lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án.Liên hệ tư vấn và đăng ký dịch vụ

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG – CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU

 • Tên viết tắt: GLOBAL ENVIRONMENT CORP
 • Văn phòng: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
 • Điện thoại: 028. 2242 0013 – 2242 0014
 • Webste: https://moitruongtoancau.net

PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

 • Địa chỉ: Số 56, đường số 1, khu biệt thự Phú Thịnh, P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 • Điện thoại: 0274 3814212 – Fax: 0274 3814213
 • Hotline: 0915 169 991
 • Mail: moitruongtoancau.tp@gmail.com

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

 • Phòng dự án: 0912 065 181
 • Phòng kỹ thuật: 0917 182 112
 • Phòng kinh doanh: 0913 566 117
 • Phòng tư vấn: 0915 169 991