giấy phép môi trường cấp tỉnh

Vai trò quan trọng của giấy phép môi trường cấp tỉnh

Giấy phép môi trường cấp tỉnh là công cụ bảo đảm điều kiện cần và đủ, cho phép các cơ sở trước khi đi vào vận hành hoạt động phải thực hiện đúng các yêu cầu, điều kiện để phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ ô nhiễm. Theo quy định mới nhất về bảo vệ môi trường, thời điểm, thời hạn, chi phí thẩm định cấp GPMT sẽ tùy thuộc vào các loại dự án.

Tìm hiểu đặc điểm của giấy phép môi trường cấp tỉnh

Khái niệm giấy phép môi trường cấp tỉnh

Giấy phép môi trường cấp tỉnh là một loại giấy phép của nhà nước (do Trung ương hoặc địa phương) cấp cho cơ sở sản xuất trước khi đi vào vận hành chính thức. Như vậy, cơ sở chỉ được phép hoạt động khi có GPMT, hay nói cách khác GPMT là một trong những thủ tục bắt buộc đối với cơ sở nếu cơ sở đó muốn hoạt động.

Mục đích của GPMT là xác định một cách minh bạch và tin cậy các yêu cầu ràng buộc về pháp lý đối với các nguồn gây ảnh hưởng đến môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và môi trường nói chung.

Nội dung của GPMT bao gồm các giới hạn phát thải chất ô nhiễm vào không khí, nước và quản lý các chất thải cùng với các điều kiện môi trường khác đối với cơ sở, đồng thời khuyến khích các cơ sở BVMT một cách hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo công bằng giữa lợi ích công cộng và cá nhân.

GPMT cũng có thể cung cấp các thông tin để tính các phí môi trường, thuế môi trường phải trả. Các nội dung này có thể được điều chỉnh trong quá trình hoạt động của cơ sở sản xuất để phù hợp với điều kiện phát triển. GPMT có giá trị suốt quá trình hoạt động, tuy nhiên có thể bị đình chỉ, bị thu hồi như những giấy phép khác nếu cơ sở sản xuất có những hành vi vi phạm.

Vai trò của giấy phép môi trường

Vai trò của giấy phép môi trường cấp tỉnh và các yêu cầu kèm theo phải được xem xét trong khung cảnh hệ thống quản lý môi trường nói chung, bắt đầu từ quy hoạch chính sách và thiết lập các mục đích, quy chuẩn môi trường, xây dựng các thể chế, luật pháp liên quan.

Hệ thống luật pháp sẽ tạo sức mạnh cho các hoạt động liên quan như giấy phép, kiểm soát, tuân thủ và cưỡng chế. Như vậy, GPMT chỉ là một trong những yếu tố quan trọng của hệ thống quản lý môi trường và việc đạt các mục tiêu môi trường đòi hỏi phải chú ý tới tất cả các yếu tố khác.

Đối với cơ quan quản lý, GPMT là công cụ chủ yếu của quản lý môi trường nhằm: Hợp lý hóa, đơn giản hóa và tăng cường khung pháp lý đối với BVMT. Nâng cao hiệu quả các quy định hành chính BVMT, Quản lý môi trường cơ sở một cách tổng thể, có sự liên kết chặt chẽ giữa quá trình sản xuất với môi trường xung quanh. Tạo điều kiện để áp dụng công cụ kinh tế thông qua hệ thống thuế, phí, lệ phí. Nâng cao năng lực trách nhiệm của cơ quan quản lý.

Đối với cơ sở, GPMT giúp cơ sở quản lý môi trường tốt hơn khi thấy rõ những việc được làm và không được làm. Thúc đẩy đổi mới công nghệ, áp dụng sản xuất sạch hơn, giảm sử dụng các nguyên liệu và tái sử dụng nguyên liệu.

Đối với cộng đồng, thông qua GPMT có thể nắm được những yêu cầu về môi trường ở khu vực mình đang cư trú một cách rõ ràng, đầy đủ. Tham gia giám sát cơ sở và giám sát hiệu quả của hệ thống quản lý chính quyền các cấp.

Lựa chọn dịch vụ xin giấy phép môi trường cấp tỉnh chuyên nghiệp

Giấy phép môi trường cấp tỉnh là thủ tục tương đối phức tạp. Để tiết kiệm thời gian và công sức nên lựa chọn một dịch vụ uy tín để thực hiện thủ tục nhanh chóng hơn. Môi Trường Toàn Cầu là đơn vị uy tín có kinh nghiệm trong lĩnh vực xin GPMT. 

Đơn vị sẽ hoàn tất thủ tục xin giấy phép môi trường của công ty. Tùy theo lĩnh vực của dự án và ngành nghề mà đơn vị tư vấn soạn thảo hồ sơ, trình cơ quan nhà nước, giám sát và lấy kết quả đánh giá tác động môi trường cho người được cấp phép. Cụ thể các công việc như sau:

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động xin GPMT
  • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ xin cấp GPMT
  • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ xin cấp GPMT, và theo dõi, cập nhật cho khách hàng về tình trạng hồ sơ
  • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xin cấp phép môi trường
  • Tư vấn các thủ tục khác như xin gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
  • Lấy kết quả và gửi cho khách hàng GPMT, được cấp
 [sc name=”lienhe” ][/sc]