giấy phép xả nước thải ra môi trường

Trình tự xin cấp giấy phép xả nước thải ra môi trường

Giấy phép xả nước thải ra môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, ảnh hưởng nước thải đến môi trường nước. Từ đó, có thể đề ra các phương pháp quản lý, giải pháp công nghệ nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đạt quy chuẩn của bộ Tài nguyên Môi trường.

Khái niệm giấy phép xả nước thải ra môi trường

Giấy phép xả nước thải ra môi trường là một trong những hồ sơ môi trường quan trọng của một doanh nghiệp, khi đã đi vào hoạt động, đã có hệ thống xử lý nước thải mà chưa xin phép đấu nối xả thải vào môi trường. Giấy phép này giúp cơ quan chức năng có thể kiểm tra thống kê được chính xác lưu lượng nước thải thải ra môi trường xung quanh có đạt đúng quy chuẩn của từng loại nước thải theo quy định hay không.

Xin giấy phép xả thải là quá trình lập báo cáo phân tích, đánh giá, ảnh hưởng của xả nước thải đến môi trường nước tiếp nhận (nguồn nước) từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về công nghệ, quản lý nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả thải nguồn nước phải đảm bảo Quy chuẩn Việt Nam (tùy theo nguồn nước tiếp nhận).

Quy định việc xin cấp giấy phép xả nước thải ra môi trường

Đối tượng phải xin giấy phép xả thải ra môi trường

Những doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh sản xuất mà có lưu lượng nước thải từ 5m3 trở lên và đã có hệ thống xử lý nước thải thì phải lập hồ sơ xin giấy phép xả thải. Tùy theo quy mô, lưu lượng xả nước thải vào nguồn nước mà cấp phê duyệt báo cáo xả thải cũng khác nhau.

Đối với doanh nghiệp có lưu lượng nước xả thải từ 5m3 đến 5.000m3 nộp hồ sơ xin cấp phép tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với các doanh nghiệp có lưu lượng nước xả thải từ 5.000m3 trở lên nộp hồ sơ xin cấp phép tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trình tự thủ tục xin cấp phép xả thải

Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

 • Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp 2 bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phải nộp thêm 1 bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường của địa phương nơi đặt công trình.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách  nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

Bước 2: Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo, nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo.

 • Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do không cấp phép.
 • Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 20 ngày làm việc.
 • Trường hợp phải lập lại đề án, báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

Môi Trường Toàn Cầu với kinh nghiệm trong việc cấp giấy phép môi trường, được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Với khả năng tư vấn chi tiết, mang lại cho khách hàng giấy phép phù hợp với nhu cầu, giảm chi phí tối ưu nhất với chất lượng tốt nhất.Liên hệ tư vấn và đăng ký dịch vụ

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG – CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU

 • Tên viết tắt: GLOBAL ENVIRONMENT CORP
 • Văn phòng: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
 • Điện thoại: 028. 2242 0013 – 2242 0014
 • Webste: https://moitruongtoancau.net

PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

 • Địa chỉ: Số 56, đường số 1, khu biệt thự Phú Thịnh, P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 • Điện thoại: 0274 3814212 – Fax: 0274 3814213
 • Hotline: 0915 169 991
 • Mail: moitruongtoancau.tp@gmail.com

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

 • Phòng dự án: 0912 065 181
 • Phòng kỹ thuật: 0917 182 112
 • Phòng kinh doanh: 0913 566 117
 • Phòng tư vấn: 0915 169 991