quy trình xin giấy phép môi trường

Thực hiện quy trình xin giấy phép môi trường đúng tiêu chuẩn

Quy trình xin giấy phép môi trường bắt đầu thi hành từ năm 2022 với nhiều điểm nổi bật trong quá trình thực hiện và hạn chế được nhiều thủ tục hành chính khác so với trước đây vì sẽ tích hợp các giấy phép môi trường thành phần vào cùng một giấy phép gọi là giấy phép môi trường. Ngoài ra, giấy phép môi trường có thời hạn dài từ 7 – 10 năm do đó tiết kiệm được nhiều chi phí cho doanh nghiệp.

Tìm hiểu quy định xin giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường (GPMT) là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau:

  • Đối tượng quy định phải có giấy phép môi trường đã được BTNMT phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM.
  • Đối tượng quy định phải có GPMT nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND tỉnh, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp GPMT đối với các DADT thuộc bí mật nhà nước về ANQP.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây:

  • Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật BVMT.
  • Dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật BVMT nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.
  • Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật BVMT đã được UBND tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt ĐTM.

UBND cấp huyện cấp GPMT đối với Đối tượng quy định phải có giấy phép môi trường còn lại.

Quy trình, thủ tục xin cấp Giấy phép môi trường 

Bước 1: Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp GPMT đến cơ quan thẩm quyền. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Bước 2: Cơ quan cấp GPMT có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, kiểm tra thực tế thông tin DADT, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN, tổ chức việc thẩm định, cấp GPMT.

Bước 3: Quy trình xin giấy phép môi trường, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo kết quả được thực hiện trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi cấp giấy phép môi trường.

Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó trước khi cấp giấy phép môi trường.

Công ty Môi Trường Toàn Cầu tự hào khi trở thành nhà cung cấp dịch vụ xin giấy phép môi trường được nhiều doanh nghiệp tín nhiệm và tin tưởng nhất. Đội ngũ chuyên viên tư vấn của đơn vị được đào tạo bài bản, nắm vững các kiến thức chuyên sâu nhằm cung cấp và giúp khách hàng giải quyết mọi vấn đề pháp lý liên quan. 

Còn về đội ngũ viết báo cáo cũng có nhiều năm kinh nghiệm, nắm vững quy định nên thời gian hoàn thiện nội dung nhanh chóng và đầy đủ nhất.

 [sc name=”lienhe” ][/sc]